Biography

Jan-Wing Chow is an assistant director and writer, known for Hong Kong Show Girl (1996), Qing mi ge bun yue (2003) and Yi qiang da bao ni ge tou (1999).