Biography

Kim Chun was born in 1926 in Xinhui, Guangdong, China. He was a director and writer, known for Da ma xi tuan (1964), En yuan qing tian (1963) and He ri jun zai lai (1966). He was married to Jeanette Lin Tsui. He died on June 15, 1969 in Hong Kong, China.