Awards

Huabiao Film Awards

Huabiao Film Award [Winner] (1957)

Special Award

Zhujiang lei (1950)

Hundred Flowers Awards

Hundred Flowers Award [Winner] (1964)

Best Director

Nan hai chao (1962)

Hundred Flowers Award [Winner] (1964)

Best Film

Nan hai chao (1962)

Hundred Flowers Award [Winner] (1964)

Best Screenplay

Nan hai chao (1962)

Shanghai Film Critics Awards

Shanghai Film Critics Award [Winner] (2005)

Top 22 Film of Chinese Cinema

Yu guang qu (1934)

Shanghai Film Critics Award [Winner] (2005)

Top 22 Film of Chinese Cinema

Yi jiang chun shui xiang dong liu (1947)