Vladlen Davydov Poster

Biography

Vladlen Davydov is a Russian actor of Moscow Art Theatre (MKhAT).

He was born Vladlen Semenovich Davydov on January 16, 1924, in Moscow, Soviet Union (now Russia). From 1943 - 1947 he studied acting under I. Raevsky at Moscow Art Theatre School of Acting, graduating in 1947 as an actor. Two years later he shot to fame and earned himself the Stalin's Prize for the leading role as Maj. Kuzmin in the popular war film Vstrecha na Elbe (1949) by director Grigoriy Aleksandrov.

Since 1947 Vladlen Davydov has been a permanent member of the troupe at Moscow Art Theatre (MKhAT). There his stage partners were such renown Russian actors as Olga Knipper-Chekhova, Anatoli Ktorov, Alla Tarasova, Olga Androvskaya, Angelina Stepanova, Mikhail Yanshin, Aleksey Gribov, Boris Livanov, Mikhail Kedrov, Mark Prudkin, Anastasiya Georgievskaya, Vasili Toporkov, Mikhail Bolduman, Pavel Massalsky, and the next generation of MKhAT actors - Oleg Efremov, Tatyana Doronina, Innokentiy Smoktunovskiy, Oleg Tabakov, Kristina Babushkina, Alla Pokrovskaya, Kira Golovko, Tatyana Lavrova, Nina Gulyaeva, Olga Barnet, Iya Savvina, Irina Miroshnichenko, Elena Panova, Darya Moroz, Olga Litvinova, Natalya Rogozhkina, Ekaterina Semyonova, Olga Yakovleva, Raisa Maksimova, Evgeniya Dobrovolskaya, Anastasiya Voznesenskaya, Andrey Myagkov, Stanislav Lyubshin, Vladimir Kashpur, Viktor Sergachyov, Vyacheslav Nevinnyy, Evgeniy Kindinov, Vladimir Krasnov, Dmitriy Nazarov, Sergey Sazontev, Avangard Leontev, Igor Vasilev, Igor Vernik, Sergei Desnitsky, Sergei Sosnovsky, Mikhail Porechenkov, Konstantin Khabenskiy, Valeri Khlevinsky, Aleksei Agapov, Valeriy Troshin, Mikhail Trukhin, Eduard Chekmazov, Aleksey Kravchenko, and Evgeniy Mironov among others. During the 1940s - 2000s Davydov made stage appearance in over 100 various roles. His most memorable stage performances were as Talberg in 'Dni Turbinykh' (aka.. The Days of The Turbins) by Mikhail A. Bulgakov, and as Ivan Karamazov in 'Bratya Karamazovy' (aka.. Brothers Karamazov) by Fyodor Dostoevsky. He also appeared in supporting roles in Anton Chekhov's classic plays 'Chaika' (aka.. The Seagull), 'Tri Sestry' (aka.. The Three Sisters), 'Dyadya Vanya' (aka.. Uncle Vanya), and 'Vishnevy sad' (aka.. The Cherry Orchard). Besides his acting career, Davydov was director of the Museum of Moscow Art Theatre (MKhAT) from 1985 - 2000, and published his memoirs about several generations of great actors of Moscow Art Theatre.

Vladlen Davydov was designated People's Actor of Russia (1969), and received numerous decorations from the Soviet and Russian governments. He was awarded two Stalin's State Prizes (in 1950 and 1951), and received the State Prize of Russia (1998). Valdlen Davydov is married to actress Margarita Anastasieva, and their son, Andrei Davydov is an actor of Moscow Art Theatre (MKhAT). The Davydovs are living in Moscow, Russia.