Fan Chiang Poster

Biography

Fan Chiang is an actress, known for Lu Si Niang da po xue di zi (1956), Miu lang zhi nu (1955) and Yi Chun liu san (1959).