Cynthia Kania Poster

Trivia (1)

Cynthia's Disney commercial, Pillowtalk, won the Cannes Silver Lion award.