Awards

Yokohama Film Festival

Festival Prize [Winner] (1991)

Best Supporting Actor

Ware ni utsu yoi ari (1990)

Festival Prize [Winner] (1980)

Best Supporting Actor

Tenshi no harawata: Akai kyôshitsu (1979)
Jukyusai no chizu (1979)