Yuliya Vysotskaya Poster

Trivia (2)

Is fluent in Italian

Has two children with her husband Andrey Konchalovskiy - a daughter Mariya Konchalovskaya (b. 1999) and a son Pyotr Konchalovskiy (b. 2003).