Awards

Huabiao Film Awards

Huabiao Film Award [Winner] (1957)

Special Award

Yi nian zhi ji (1955)