Zhen Zhen Poster

Trivia (1)

Famed 60-70s Taiwanese actress with Hangzhou roots.