Biography

Shaoquan Zhu is known for Nv xia Wen Ting Yu (1960), Hongxia (1929) and Qiu Haitang (1943).