Biography

Li Li Liu is known for her work on Shen chu gui mei nu sha xing (1974), Long tang hu xue (1974) and Little Superman (1974).