Biography

Asao Matsumoto is known for Dokufu Takahashi Oden (1958), Choujin Sentai Jetman (1991) and Dotô no Kyôdai (1957).