News

New Character Posters for Sammo Hung’s ‘The Bodyguard’

The Bodyguard – Sammo Hung, Andy Lau, Pei-yan Chen, Jiayi Feng, Qinqin Li, Shaofeng Feng, Yuchen Zhu, Eddie Peng, Jun Hu, Tsui Hark, Carl Maka, Tean Shek, Jia Song, Yuen Biao, Qiu Yuen, Wah Yuen, Yuen ...