Awards

Grimme Award

Adolf Grimme Award [Winner] (2006)

Fiction/Entertainment
For episode "Kleine Frau (#35.1)".

Polizeiruf 110 (1971)