Awards

Gawad Urian Awards

Gawad Urian Award [Nominee] (1982)

Best Supporting Actor (Pinakamahusay na Pangalawang Aktor)

Pepeng Shotgun (1981)