Biography

Leonora Ruiz is known for Water Lily (1958), Mga tigreng taga-bukid (1962) and Sandakot na Alabok (1960).