Biography

Yi Zhi Ren was born in 1925 in China. She was a director and writer, known for Han bao dai fang (1966), Bai ling li ren (1967) and Xiao yue liang (1959). She died in 1978.