Biography

Yoshiko Fujioka is known for Hibari torimonochô: Uta matsuri happyaku yachô (1953).