Biography

Naomi Hoshi is an actress, known for Hanâ shin no irêzumî (1976), Jigoku no saiten (1963) and Taiheiyo no katsugiboshi (1961).