Biography

Mila Karmila is known for Jakarta-Hong Kong-Macau (1968), Bali (1970) and Romi dan Juli (1974).