Ting-Ken Shih Poster

Biography

Ting-Ken Shih is known for Hei mei gui (1983), Long tou lao da (1982) and The Killer Meteors (1976).