Biography

Kuni Sugiura is known for Hotta Hayato (1933), Sen'ninbari (1937) and Nezumikozô Jirokichi: Dôchû no maki (1933).