Helen Li Mei Poster

Biography

Helen Li Mei was born on September 1, 1929 in Hebei, China. She was an actress and director, known for Ye huo (1958), Nv xia Wen Ting Yu (1960) and Wen Ting Yu huo hai jian chou (1961). She died on May 12, 1994 in the USA.