Biography

Ayuko Tanizaki is known for Hinamatsuri no yoru (1921), Amachua kurabu (1920) and Shitakiri suzume (1923).