Biography

Miharu Ito was born on July 14, 1902 in Yamaguchi, Japan. She is known for Sunae shibari: Dai-ippen (1927), Sunae shibari: Kanketsu-hen (1927) and Sunae shibari: Dai-nihen (1927).