Hilda Chow Hsuan was born on June 21, 1949 in Shanghai, China. She is an actress, known for Shen long qi xia (1970), Hu shan hang (1969) and Su xiao mei (1967). She is married to David Wong.