Biography

Leung-Chung Chan is an actor, known for Jia yi (1970), Cai Li Fo yong qin se mo (1970) and A Big Mess (1969).