Biography

Iason Melissinos is known for his work on Electric Angel (1981) and Kai milaei... kai lalaei! (1994).