Biography

Hsin-Fu Hsu is known for Ge chang yao ji (1959), Xie Jian Ri Yue Tan (1958) and Yu mian mao (1969).