Biography

Chi Chen is known for The 36 Swordguards (1971), Meng mian nu xia (1969) and Liu ying qiu (1954).