Biography

An Shih is known for Lu Si Niang da po xue di zi (1956), Re nu lang (1958) and Yin shen nu xia (1957).