Biography

Hsi-Ying Cheng is known for Secret Rivals 3 (1981), Ye ye mo dao de nu ren (1980) and Kong bu de qing ren (1981).