Biography

Bing-Yee Yam was an actress, known for Bai niao chao huang (1961), Ye tan liu ren dong (1960) and Chun man dì huang jia (1962). She died on May 21, 2022 in Hong Kong.