Biography

Lo-Fu Siu is known for his work on Fang Shi Yu yi jiu Hong Xi Guan (1956), Jun zi jian (1969) and Huo shao Shao Lin si (1950).