Biography

Yi Chen is a producer and production manager, known for Zui xia shen jian (1968), Qing chun bei xi qu (1967) and Gui zi shou (1968).