Biography

Lin Yu is known for The Demons in the Flame Mountain (1978), Feng nu shi ba nian (1979) and Ji Gong huo fo (1975).