Biography

Kuo-Tung Yu is known for Henan Songshan Shaolin si (1981), Xiao he shang zhuo yao (1976) and Shao lin yu tai ji (1983).