Biography

Sau-Fung Yeung is known for Dadao Wang Wu Yuxue Jinchou Ji (1951), Chungi San Feng (1941) and Na zhai zheng duo ju bao pen (1951).