Biography

Hua Chou is known for her work on Zhongqing yi hao (1970), Si wang jiao zhi ye (1964) and Dao jian shuang lan (1965).