Biography

Lai-Ping Mang is an actress, known for Gui gan chuan (1988), Hong wai xian (1986) and Xiao xing chuang di qiu (1990).