Biography

Ma Siu-Tsang is an actor, known for Longcheng Feijian (1938).