Biography

Fei-Yin Leong is an actor, known for Fengliu Zhai (1938), Longcheng Feijian (1938) and Mei Zhifu (1938).