Biography

Cheang Sang is known for Hua Mulan (1939), Tiexue Chujian (1937) and Xue Jian Taohua Shan (1940).