Biography

Wai Wu is known for Chungi San Feng (1941), Kuangfeng Baoyu (1940) and Qimi Yang Jiagu (1938).