Biography

Siu-Man Lee is known for Hun Gui Lihentian (1940), Guizhi Gaozhuang (1939) and Yuchang Jian (1940).