Biography

Kam Yee is known for Rou shan cang Da Ji (1949), Shandian Guniang (1946) and Renhai Piaoling (1943).