Biography

Minoru Senmatsu is known for Chûken s sports (1926), Hibashira (1926) and Yama no naka no kao: zenpen (1925).