Movie Review – Shoplifters (2018)

Shoplifters, 2018. Written and Directed by Hirokazu Kore-eda. Starring Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Kirin Kiki, Jyo Kairi, Miyu Sasaki, Sosuke Ikematsu, Chizuru Ikewaki, Akira Emoto, ...