Alappuzha Karthikeyan is known for Ahalya (1978), Sree Ayyappanum Vavarum (1982) and Agni Yudham (1981).